Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio Base Acc USD

The investment objective of the Portfolio is to implement a trading strategy that seeks to approximate the return pattern characteristic of hedge funds as a broad asset class. Returns of hedge funds can be viewed as being composed of both beta (or varying market exposures) and alpha (or manager skill). The Portfolio seeks to approximate this beta component in a relatively liquid, transparent, and cost efficient manner.

Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio Base Acc USD

Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio Base Acc USD

* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2015-01-13. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Goldman Sachs AR Trkr Port AH Acc (ISIN: LU0333393055), and is in accordance with Morningstars Extended Performance Methodology paper. To find out more about this,click here.

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstars eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op

© Copyright 2017 Morningstar.Alle rechten voorbehouden. Lees onzeGebruiksvoorwaardenenPrivacybeleid.

De Star Rating voor aandelen van Morningstar wordt toegekend op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Morningstar kent Star Ratings toe op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. De Star Rating wordt door vier componenten bepaald: (1) ons oordeel over de economische slotgracht van het bedrijf, (2) onze raming van de reële waarde van het aandeel, (3) onze onzekerheid met betrekking tot die raming van de reële waarde, en (4) de huidige marktprijs. Die criteria samen leiden tot een unieke rating die elke dag wordt gepdatet. Een rating van vijf sterren betekent dat het aandeel een goede waarde vertegenwoordigt tegen zijn huidige koers; een rating van n ster niet. Als ons uitgangspunt correct is, dan zal de marktprijs in de loop van de tijd, doorgaans binnen de drie jaar, gaan samenvallen met onze raming van de reële waarde. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risicos. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de Morningstar Star Rating voor aandelen,ga naar

De raming van de kwantitatieve reële waarde is de door Morningstar uitgevoerde raming van het bedrag per aandeel uitgedrukt in USD dat het eigen vermogen van een bedrijf vandaag waard is. De raming van de kwantitatieve reële waarde is gebaseerd op een statistisch model afkomstig van het analistenteam van Morningstar gespecialiseerd in de raming van de kwantitatieve reële waarde van bedrijven, en omvat een financiële prognose van het bedrijf. De raming van de kwantitatieve reële waarde wordt dagelijks berekend. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risicos. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de raming van de kwantitatieve reële waarde,ga naar

Please continue to support Morningstar by adding us to your whitelist or disabling your ad blocker while visiting oursite.No ThanksIve disabled itAd blocker detected.

Unfortunately, we detect that your ad blocker is still running.To access our site, simply turn off your ad blocker and press Ive disabled it to continue.